Jak działają siewniki zbożowe?

siewniki zbożoweSiewniki zbożowe to nowoczesne maszyny rolnicze, których zadaniem jest sprawny i efektywny wysiew nasion na różnym terenie. Siewniki wykorzystuje się nie tylko do wysiewu zbóż, ale również traw, rzepaku, kukurydzy, słonecznika, buraka, a nawet czosnku. Siewniki zbożowe dzieli się na:

  • maszyny uniwersalne – uniwersalne siewniki zbożowe są przeznaczone do wysiewu wszystkich rodzajów zbóż,
  • siewniki zbożowe do siewu uproszczonego – siewniki do siewu uproszczonego przygotowują glebę i wysiewają materiał siewny (nasiona) w trakcie pojedynczego przejazdu,
  • siewniki zbożowe do siewu bezpośredniego – siewniki do siewu bezpośredniego są przeznaczone do stosowania w najtrudniejszych warunkach pracy, można z nich korzystać m.in. na ścierniskach.

Zasada działania siewnika zbożowego różni się w zależności od typu maszyny i jej przeznaczenia. W bardzo popularnych w polskich gospodarstwach rolnych siewnikach mechanicznych, nasiona wygarniane są ze zbiornika przez tzw. zespoły wysiewające. Następnie przy pomocy grawitacji przemieszczają się przez przewód nasiennych do bruzdy przygotowanej przez redlicę.

Nieco inaczej działają siewniki pneumatyczne, których wyższa cena wciąż decyduje o stosunkowo ograniczonym zastosowaniu w warunkach polskiego rolnictwa. Co do wygarniania nasion ze zbiornika siewniki pneumatyczne działają na podobnej zasadzie, co siewniki mechaniczne. Podstawową różnicą jest tutaj sposób podania nasiona do gleby. O ile w przypadku siewników zbożowych mechanicznych nasiona wpadają w bruzdy swobodnie, o tyle w przypadku siewników pneumatycznych są one wtłaczane go gleby przy pomocy strumienia powietrza z wentylatora. Wtłaczanie nasion do gleby przekłada się na wyższe wschody roślin, a co za tym idzie większe plony.

Siewniki zbożowe HMS

Siewniki zbożowe HMS to rozwiązania innowacyjne wyposażone w bardzo mocny dwutalerzowy wysiew nasion i kółka dociskowe, dzięki czemu siewniki HMS jeszcze bardziej precyzyjnie wysiewają różne rodzaje nasion na odpowiednią głębokość niezależnie od rodzaju gleby. Co ważne z perspektywy uprawy, dwutalerzowa sekcja wysiewająca montowana w siewnikach zbożowych HMS umożliwia wysiew nasion zarówno na terenach płaskich, jak i pochyłych. To czyni oferowane rozwiązania jeszcze bardziej uniwersalnymi. Dodatkowym atutem siewników HMS jest możliwość wyposażenia maszyny w dodatkowy wylot do wysiewu nawozu.